Mi a teendõ akkor, ha egy vállalkozás elkésve ismeri fel, hogy nem tett eleget adókötelezettségeinek?

Fontos, hogy szinte minden adókötelezettség pótolható,

kivéve azokat, melyeknél ez nem képzelhető el (például

bizonylat megőrzési kötelezettség). Szintén lényeges,

hogy csak addig van lehetősége a gazdálkodónak a kötelezettségeket

pótlólag teljesíteni, amíg a vámhatóság

az adott időszakra vonatkozóan meg nem indítja az adóellenőrzést.

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek

környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi

LVI. törvény (a továbbiakban: Kt.), valamint a mögöttesen

alkalmazandó jogszabály, az adózás rendjéről szóló

2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) tartalmazza

azon feladatokat, melyek a termékdíjköteles tevékenységet

végző adózóra hárulnak.

A kötelezettségek közül – hangsúlyozva, hogy a felsorolás

korántsem teljes – a legfontosabbak az alábbiak:

• Termékdíjköteles tevékenység bejelentése [Kt. 3. §

(6) bekezdése, és a Kt. végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX.

28.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 3. §

(1)–(2) bekezdése];

• A termékdíjra vonatkozó bevallások benyújtása [Kt.

3. § (8) bekezdése];

• A termékdíj megfizetése [Kt. 3. § (15) bekezdése];

• Termékdíjtartalom számla záradékban való feltüntetése

[KTM rendelet 14. §];

• Nyilvántartások vezetése [2009. január 1-jétől meghatározott

esetekben – kereskedelmi csomagolás egységes

díjtétele levonásának igazolása érdekében1 – külön

nyilvántartási kötelezettsége van a gazdálkodónak, de

általánosságban az Art. 14. § f) pontja szerinti könyvvezetési

kötelezettségről van szó].

Fenti kötelezettségek közül az 1–4. pont szerintiek

utólag – az adóellenőrzés megkezdéséig bármikor – pótolhatóak.

(A számlazáradékok módosítására is lehetőség

van a bizonylatok rendjére vonatkozó külön rendelkezések

adta keretek között. )

Gyakori tévedés, hogy azon kötelezettnek, akinek

mentességi engedélye vagy átvállalási szerződése van,

mivel termékdíj-fizetési kötelezettsége nincs, így bevallást

sem kell tennie. A nullás kötelezettségről is be kell

vallani, akár azért nulla a kötelezettség, mert mentessége

van a gazdálkodónak, akár azért, mert adott tárgyidőszakban

nem végzett olyan tevékenységet, mely termékdíj

fizetési kötelezettséget keletkeztetne (l. még a Kt.

3. § (14) bekezdését).

A követendő lépések

• Először is azt kell eldönteni, hogy elmulasztott vagy

hibás kötelezettségteljesítésről van-e szó, azaz adott

tárgyidőszakra vonatkozóan a kötelezett nyújtott-e be

termékdíjra vonatkozó bevallást vagy sem, mert a teendők

ennek fényében különbözőek.

• Meg kell vizsgálni, hogy rendelkezik-e a cég a szükséges

azonosító számokkal (VPID- és GLN-szám).

• Amennyiben a kötelezett még esetleg nem rendelkezik

vele, le kell tölteni az APEH honlapjáról

(www.apeh.hu) az ABEV formanyomtatvány-kitöltő

programot, mert a bevallásokat ezen alkalmazás segítségével

lehet kitölteni.

• Ki kell munkálni a befizetendő termékdíj összegét,

és arra vonatkozóan bevallást kell benyújtani a vám- és

pénzügyőrség székhely szerinti regionális ellenőrzési

központjához (VP REK), egyúttal meg kell fizetni a termékdíjat,

és a pótlékokat.

• A vámhatóság intézkedése alapján meg kell fizetni

az esetlegesen kiszabott mulasztási bírságot.

Az egyes lépéseket az alábbiakban mutatom be részletesen:

1. Amennyiben az adózó a kérdéses időszakra nyújtott

be termékdíjbevallást, úgy önellenőrzésre, míg ha

nem, akkor pótbevallásra van lehetőség.

Kérdésként merül fel, hogy mi minősül bevallásnak,

hiszen korábban az APEH-hoz nem külön bevallást kellett

benyújtani, hanem az úgynevezett „kisadókról” egyben

kellett bevallást tenni. Abban az esetben, ha valamely

termékkör tekintetében szerepel adatszolgáltatás a

bevallásban, úgy megnyílik a lehetőség az önellenőrzésre,

de ha például kizárólag a szakképzési hozzájárulás

vonatkozásában került kitöltésre a nyomtatvány, úgy

pótbevallást kell tenni.

forrás: www.termekdijinfo.hu

ÁNYK-AbevJava

Keretprogram frissítés! ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése Verzió:...

Termékdíj törvény módosító javaslat 2016

A T/6632. számú törvényjavaslat a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV....

Termékdíj nyilvántartás

A termékdíj-kötelezettségek közül jellemzően a nyilvántartás vezetési kötelezettség...

Társoldalak

Jövedéki adó