Bemutatkozás

Cégünk a környezetvédelmi termékdíj jogi szabályozásának, az adóhatóság (2008. január 01-jétől a vámhatóság) adóeljárásainak és adóellenőrzéseinek jogi útvesztőiben segít eligazodni, a felmerülő problémák esetén megoldást találni.

2008. január 01-jétől a vámhatósági feladata a környezetvédelmi termékdíj köteles termékek adóztatása, valamint az előállításával, felhasználásával, és forgalomba hozatalával kapcsolatosan a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény (továbbiakban: Kt.) és végrehajtási rendeletei - az 53/2003.(IV.11.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjmentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről, illetve a Kt. Végrehajtásáról szóló 10/1995.(IX. 28.) KTM rendelet - valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározott jogok gyakorlásának és kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése, valamint az ezekkel kapcsolatos hatósági eljárásokra terjed ki.

Fontos, hogy a Kt.-ben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezéseit, az Art.-ben nem szabályozott kérdésekben pedig a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmaznia az adóhatóságnak. Ennek ismerete feltétlenül szükséges a termékdíjjal kapcsolatos ügyek intézésében.

A termékdíj bevallásának határidőben történő, precíz elkészítése minden esetben elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerülje cége havi szinten a több százezer forintos szankciót kiszabását a vámhatóságtól. Ezzel kapcsolatosan cégünk az alábbi tevékenységekkel áll szíves rendelkezésére.

Kiterjesztett gyártói felelősség

Megjelent a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendeleta kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer...

EPR

Ideje regisztrálni cégét a MOHU és OKIR rendszerben

ÁNYK-AbevJava

Keretprogram frissítés! ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése Verzió:...

Társoldalak

Jövedéki adó