Környezetvédelmi termékdíj ügyintézés

Termékdíj regisztráció

Vállaljuk a Környezetvédelmi termékdíj regisztrálásához szükséges hatóságokkal való kapcsolatfelvételt, regisztrálást az alábbi pontok szerint:

  1. Vámazonosító szám (továbbiakban: VPID szám) igénylése, minden esetben nélkülözhetetlen, amennyiben az ügyfél még nem rendelkezik vele
  2. Kormányzati portál regisztrációja opcionális lehetőség, az elektronikus bevallás teljesítéséhez szükséges
  3. Elektronikus Ügyfél Címtár (EÜC) regisztráció a vámhatóságnál opcionális lehetőség, az elektronikus bevallás teljesítéséhez szükséges
  4. Bejelentés a vámhatósághoz a termékdíj köteles tevékenységről (KT12BEJKE formanyomtatvány alkalmazásával)
  5. Bevallás a vámhatósághoz
  6. Elektronikus bevallás teljesítése

INTRASTAT bevallás

Mi is az INTRASTAT jelentés?

Intrastat adatgyűjtés minden EU-tagállamban működik. Az EU forgalmazók minden tagállamban kötelesek Intrastat-jelentést benyújtani, az abban szereplő adatok köre azonban az egyes országokban kissé eltérhet.

Ki köteles Intrastat adatot szolgáltatni ?

Az Intrastat adatszolgáltatói azok a magyar adószámmal rendelkező vállalatok/vállalkozások, amelyek EU-tagállam(ok)ból terméket hoznak be (beérkezések), vagy oda terméket visznek ki (kiszállítások).

A fentiek közül csak azoknak a gazdasági szervezeteknek kell adatot szolgáltatniuk, amelyek 12 havi EU beérkezése vagy EU kiszállítása meghaladja az ún. adatszolgáltatási küszöbértéket, amelyet a KSH minden naptári évre előre meghatároz és közzétesz. A 2010-ben érvényes adatszolgáltatási küszöbérték a beérkezésekre és kiszállításokra egyaránt 100 millió Ft.

Az adatszolgáltatói kör meghatározását segítik a KSH rendelkezésére álló áfa-bevallások közösségi termékbeszerzés és termékértékesítés rovatai.

Az adatszolgáltatás rendje és határideje

Az Intrastatba tartozó termékmozgásokat az áru beérkezésének, ill. kiszállításának hónapjában, vagy ezen információ hiányában a szerződés (szállítási feltétel szerinti) teljesítésének napja szerinti hónap jelentésében kell szerepeltetni. Intrastat adatszolgáltatást havonta egyszer kell teljesíteni az adott hónap összes ügyletéről. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhót követő hónap 15-e. (Ez azt jelenti, hogy pl. a májusi forgalomról készített jelentésnek június 15-ig kell megérkeznie a KSH-ba.) Ha ez munkaszüneti nap, akkor a határidő a következő munkanap.

Amint a fenti leírásból is kitűnik INTRASTAT jelentést csak az ,,adatszolgáltatási küszöbértéket” meghaladó gazdálkodók részére kell adni. Mivel a KSH az ÁFA bevallásokról folyamatos értesítést kap a Nemzeti Adó és Vámhivataltól, így küszöbérték elérése esetén azonnal értesítést küld a Gazdálkodó részére, hogy beérkezés vagy kiszállítás tekintetében INTRASTAT jelentésre kötelezetté vált.

Intrastattal kapcsolatban vállaljuk:

- bejelentkezés a KSH rendszerébe,

- TARIC (vámtarifaszám) meghatározás, harmonizálás,

- adatok összegyűjtése,

- bevallás benyújtása elektronikus úton (minden hónapot követő hó 15-ig).

Amennyiben cégük ilyen jellegű értesítést kapott, vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk az INTRASTAT jelentés elkészítésében és beküldésében.

Várjuk jelentkezését!

Nyomtatványok kitöltése, kitöltött nyomtatványok helyességének ellenőrzése

A regisztrációt követően segítséget nyújtunk a megfelelő nyomtatványok helyes kitöltéséhez, illetve vállaljuk a már elkészített nyomtatványok helyességének felülellenőrzését.

Szaktanácsadás

A Környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos kérdésekben, nyomtatványok kitöltésében, jogszabályokban bekövetkezett változásokban nyújtunk szaktanácsadást.

A termékdíj-szabályozás jogszabályi szövege és a hatósági értelmezés évről-évre változik, ennek naprakészen történő követése összetett feladat. A vámhatóság rendszeres ellenőrzéseire tekintettel célszerű felülvizsgálni 5 évre visszamenőleg a termékdíjas kötelezettségek teljesítését. Szeretnénk segítséget nyújtani a cégeknek, értelmezési, eligazodási problémáikban. A tanácsadással alapvető segítséget nyújtunk a termékdíjas szabályozás alkalmazásában.

Azoknak a cégeknek az esetében, ahol a termékdíj megállapítása és bevallása nem igényel összetett belső szabályozást és koordinációt, egyszeri konzultációt követően tisztázhatók azok a sarokpontok, amelyek a termékdíjas kötelezettségek önálló teljesítéséhez szükségesek.

A tanácsadás során tisztázott kérdések: mely termékek után keletkezik díjfizetés, hogyan kell kialakítani a nyilvántartást, hogyan kell elkészíteni a bevallást, hogyan rendezhető a múltban elmulasztott kötelezettség.

Környezetvédelmi termékdíj bevallások, befizetések során az adóhatóság által kivetett szankciók jogorvoslati lehetősége

Mulasztási bírsággal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek

Elsősorban a Környezetvédelmi termékdíj nem határidőben történő benyújtása során az adóhatóság által kiszabott mulasztási bírságokkal kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek szaktanácsadása

Kiterjesztett gyártói felelősség

Megjelent a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendeleta kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer...

EPR

Ideje regisztrálni cégét a MOHU és OKIR rendszerben

ÁNYK-AbevJava

Keretprogram frissítés! ÁNYK - AbevJava nyomtatványkitöltő program telepítése Verzió:...

Társoldalak

Jövedéki adó